งานซ่อมนาฬิกา Anniversary Clock

นาฬิกา Anniversary Clock หรือนาฬิกา 400 วัน และ 1000 วัน มีชุดเฟือง ชุดเดียวทำหน้าที่เดินเข็มนาฬิกา มีชุดคลายเฟือง Escapement เป็นสปริงแนวดิ่ง ด้านบนเป็น แกนทำหน้าที่โยก ม้าให้คลายเฟือง ส่วนด้านล่างสปริง จะมี ชุดตุ้ม น้ำหนัก 4 ลูก หมุนไป-มา

งานบริการได้แก่

1) งานล้างทำความสะอาด ถอดเครื่องทำความสะอาด หรือ อาจมีงานขัด ทำความสะอาดชิ้นส่วนทองเหลือง

2) การเปลี่ยนสปริง จะต้องเลือกขนาดให้ถูกกับรุ่นของนาฬิกา ค่อความยาว ตำแหน่งตะขอ ความบางของแผ่นสปริง

3) การปรับตั้งศูนย์

4) ปรับความเที่ยงตรง