วิธีการทำงานของ ดร.คล็อก

เพื่อจะได้ทราบว่า ดร. คล็อก มีแนวทาง และเงื่อนไข ในการให้บริการอย่างไรบ้าง

การตรวจสอบนาฬิกา

การทำงานของ ดร. คล็อก อยู่บนหลักการของความซื่อตรง สร้างความพึงพอใจ ไมตรี จิต เป็นพี่ น้อง เพื่อนฝูง แต่เน้นคุณภาพงาน  การให้คำแนะนำข้อมูลบนพื้นฐานความเป็นจริง ตามสภาพของนาฬิกา ประเด็นการชำรุดเสียหายอย่างไร ก็แนะนำตามนั้น และก็จะเป็นความสบายใจของ ดร. คล็อก ด้วย ดังนั้นราคาที่ประเมิน จะเป็นที่น่าเชื่อถือ และสมเหตุสมผล

นาฬิกา ควรได้รับการตรวจสอบร่วมกับท่าน ตรวจสภาพเดิมๆ ของนาฬิกา ตำหนิ รอยขีดข่วน ตัวเครื่อง ตัวเรือน หน้าปัทม์ สาย เป็นต้น บันทึกในใบรับงานซ่อม ชี้แจง สาเหตุการชำรุดเสียหาย และแนวทางการแก้ไข บางกรณีอาจต้องเปลี่ยนอะไหล่ ถ้าหากตรวจพบเหตุเสียหายเพิ่มเติม ก็จะแจ้งให้ทราบ โดยจะไม่ดำเนินการแก้ไขในส่วนนั้น นอกจากได้รับความยินยอมก่อน แต่สาเหตุทั้งหมด ก็จะเกี่ยวโยง ถึงผลรวมที่นาฬิกาชำรุด

 

การใช้เครื่องมือ

ดร.คล็อก เป็นช่าง เป็นครูช่าง จะเน้นในเรื่องการใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง ระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายต่อนาฬิกา ซึ่งเป็นของรัก ของมีค่าสำหรับท่าน  ดร. คล็อก มีเครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานซ่อมนาฬิกาอย่างครบถ้วน สอดคล้อง กับกระบวนการขั้นตอนการซ่อมนาฬิกา เริ่มจากการวางเครื่อง การถอดฝาหลัง การไข คลายสกรู การจัดวางชิ้นส่วน การงัด การตอก การบีบ อัด เป็นต้น

ตัวอย่าง เช่น การวางเครื่อง นอกจากวางบนอุปกรณ์จับยึด เช่น แท่นรอง กระบอกรอง ยางรอง เป็นต้น งานงัดแงะ ต้องใช้มีดบาง หรือแท่งถอดฝา และต้องระวังการลื่น ไถล ขูดขีด เรือนนาฬิกา เช่นเดียวกับการขันถอดฝา ถอดชิ้นส่วน ต้องระวังเป็นพิเศษ งานขัน คลาย ด้วยไขควง ที่ถูกขนาด กับร่องผ่าของสกูร และใช้แรงพอเหมาะ ระวังมิให้หัวสกรูเยิน เสียรูป งานตอก มีแท่งไม้ หรือวัสดุอ่อน รองรับ ใช้ค้อนทองเหลือง ค้อนพลาสติก มิใช่ใช้คีม ใช้ท่อนเหล็ก

การรับประกันผลงาน

งาน ที่ซ่อมไป ดร. คล็อก มั่นใจในผลงาน ไม่ด้อยกว่าศูนย์ฯ และค่าใช้จ่ายจะสมเหตุสมผลกว่า ถ้าหากนาฬิกาเกิดการชำรุด ด้วยสาเหตุเดิม อันเป็นผลจากการซ่อมของ ดร. คล็อก   ดร.คล็อก ยินดี ซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะบางกรณี งานเล็กๆ น้อยๆ ก็บริการฟรีอยู่แล้ว ท่านจะมีความสุข สบายใจ เมื่อนาฬิกาท่านทำงานได้ บอกเวลาแม่นยำ เป็นปกติ 

ระยะเวลาการซ่อม

เนื่องจาก ดร.คล็อก ไม่ได้เปิดหน้าร้านเป็นกิจการเฉพาะ แต่มีกิจการร้านอาหารด้วย จึงขอความกรุณา โทรนัด พบกันที่ ร้านแม่วรรณปลาเผา 433 ถนนวงศ์สว่าง (ตรงข้ามปั้มซัสโก้) เขตบางซื่อ เพื่อพูดคุย และตรวจสอบนาฬิกา ก่อนตัดสินใจซ่อม งานเปลี่ยนถ่าน ตัดต่อสาย ความผิดปกติ เล็กน้อยอาจบริการได้ทันที รับกลับไปเลย แต่งานถอดล้าง ทำความสะอาด ซ่อมเปลี่ยนอาหลั่ย ต้องใช้เวลาประมาณ สัปดาห์ หรือมากกว่า งานนาฬิกาโบราณ ถ้าท่านนำมาได้ ก็จะดี แต่ถ้าเป็นนาฬิกาตั้งพื้น ดร.คล็อก จะไปรับงานที่บ้านท่าน และเมื่อซ่อมเสร็จ ก็จะไปติดตั้ง ปรับแต่ง จนมั่นใจอีกครั้งว่า เครื่องทำงานได้อย่างดียิ่ง  

กรณีอยู่ต่างจังหวัดไกลๆ จะแนะนำวิธีการถอด การประกอบ(ดู หัวข้อ วิธีการถอดเครื่องออกจากตู้) และส่งทางพัสดุไปรษณีย์