งานซ่อมนาฬิกา คุก คู (Cuckoo Clock)

นาฬิกา คูก-คู (Cuckoo) จะมีต้นแบบจากประเทศเยอรมัน จุดเด่นคือ จะมี นก โผล่ออกมาขัน  คูก .. คู... ตามแต่ละเวลา นอกจากนั้นอาจมีเพลง และการเต้นรำ ต่อจากนก  มีทั้งระบบกลไก และใส่ถ่าน มีลำโพงให้เสียง เป็นต้น

อาการที่่ตรวจพบ และทำการซ่อมไปแล้ว คือ ส่วนเดินเวลา หรือบอกเวลาไม่ทำงาน นาฬิกาไม่เดิน เดินๆ หยุดๆ นกไม่ขัน  ขันไม่เป็นเพลง ไม่เต้นรำ และชิ้นส่วนบางชิ้นชำรุด

นาฬิกา คูก-คู ลูกค้าซื้อมาจากต่างประเทศ เช่นสวิส  เยอรมัน  อเมริกา มีอยู่ท่านหนึ่งซื้อหายังไม่ทันได้ใช้เลย ประเภทใส่ถ่าน มันไม่เดิน ด็อกเตอร์คล็อกบอกว่า ไม่ต้องหว่ง ของยังใหม่ มันจะเสียได้อย่างไร  ปรากฎว่า ชิ้นส่วนด้านในมันยึด เขาหยุดเครื่องอยุ่นาน กว่าจะขายออกมา ด็อกเตออาร์คล็อก ถอดออก ทำความสะอาด หยอดน้ำม้นหล่อลื่น ใช้งานไปได้อีกนาน

อีกท่าน นำมาจากอเมริกา นก มันทำงานเพี้ยนๆ  ขันบ้าง ไม่ขันบ้าง ขันมั่วไปหมด ต้องนำมาเจรจา ฝึกฝนกันใหม่  ถอดล้างเครื่อง หยอดน้ำมัน ปรับตั้งกลไกเสียใหม่ ทั้งหมด ระบบกล่องเสียง บางเครื่องกระดาษขาด กาวหลุด ต้องหากระดาษมาพับ ซ่อมใส่ใหม่ และช่วยกันซ่อมกับเจ้าของเครื่อง น่าสนุกดี เขาก็ได้ทราบกลไก การทำงาน และสาเหตุทีชำรุดเสียหาย  มีลูกค้าบางรายโทรมาว่า นาฬิกาไม่เดิน ด็อกเตอร์คล็อก ก็อธิบายทาง โทร ว่าจะต้องตั้งนาฬิกา ให้ได้ระดับ ไม่เสีย ไม่ต้องนำไปซ่อม จะเสียเงิน โดยไม่จำเป็น  นำมือถือแนบเครื่องนาฬิกา และแนะนำเสียงเดินที่ถูกต้อง คือ ติก-ต๊อก ที่ต้องมีช่วงจังหวะเสียงเท่ากัน นาฬิกาถึงจะเดินดี

แบบ สาม ตุ้มถ่วง มีเสียงเพลงจาก กล่องดนตรี (Music Box) หลังจากนกขัน จะเปิดหน้าต่าง หนุ่มหีบเพลง ออกมา

 

 

 

 

แบบ สามตุ้มถ่วง มีดนตรี ให้หุ่นเต้นระบำ กังหันหมุน คนผ่าฟืน  หลังจากนกขัน

ฟันเฟือง กล่องเสียงหัก  ต้องทำฟันปลอม อาลูมิเนียมใส่แทน

ภาพด้านหลังของเรือนนาฬิกา  มีกล่องเสียงนก ๒ กล่อง

นอกจาก นาฬิกาคูก-คู แบบกลไกแล้ว ยังมีแบบใส่ถ่าน ชุดเดินเวลา จะเป็นนาฬิกาควอท์  ชุดนกขันบอกเวลา จะเป็นกลไก ขับหมุนด้วยมอเตอร์ DC  ควบคุมการทำงานจากการขับหมุนของ ชุดเดินเวลา  อาการชำรุด คือ ชุดเดินเวลา เฟืองชำรุด ขัดตัว และวงจรอีเล็กทรอนิกส์ เสีย   ส่วนชุดบอกเวลา จะเป็น ชุดเฟือง และมอเตอร์

ซ่อมชุดเดินเวลา ทำความสะอาด ตรวจ ซ่อมชุดเฟือง  ตรวจสอบชุดวงจร ไอซี  ดร.คล็อก ซ่อมได้ทุกอาการ  นาฬิกาของท่านจะเดินได้ดังเดิม

ชุดกล่องเสียงนก ใช้ไปนานๆ กระดาษชำรุด ขาด เป็นรู  ต้องหากระดาษเฉพาะ นำมาพับ และติดเข้าไปด้งเดิม  Dr.Clock มีกระดาษของแท้จากเยอรมัน

ชุดกลไก ควบคุมเสียงนก และการเคลื่นไหวของนก  ในแต่ละชั่วโมง  ถอดทำความสะอาด ตรวจสอบเฟือง ตรวจสอบมอเตอร์  สวิท และประกอบเหมือนเดิม หล่อลื่น ทดสอบการทำงาน

ยังมีนาฬิกา คูก-คู อีกแบบที่ใช่ถ่าน คือ ทั้งระบบเดินเวลา และเสียงบอกเวลา จะเป็นวงจรอีเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด เสียงนกได้จากการอัดเสียงไว้ และดังออกลำโพง

คูก-คู  รุ่นนี้เก่ามาก  แตมีการออกแบบที่แยบยน  คือชุดเดินเวลาจะใช้ลานสปริงกับตุ้มแกว่ง เหมือนนาฬิกาแขวนผนัง  ส่วนชุดนกขันบอกเวลา ใช้มอเตอร์ขับ  เมื่อถึงเวลา ครึ่งชั่วโมง และครบเวลา-ชั่วโมง ทุกครั้งที่มอเตอร์หุน กลไกก็จะไปขึ้นลาน เติมลานให้ชุดเดินเวลาด้วย   การปรับช้าไวขึ้นอยู่กับการปรับตุ้มแกว่ง  อาการชำรุดคือความสกปรก ฝุ่นจับมาก กระดาษหีบเสียงฉีกขาด ซ่อมแล้วเดินได้ดี แม่นยำ

ท่านที่มีนาฬิกา คูก-คู ชำรุดอย่าลักเลใจ โทรปรึกษา ดร.คล็อก ( 081 684 6705 ) ได้ทันที เราซ่อมได้ทุกอาการ   เมื่อนาฬิกาชำรุด ไม่เดิน เป็นหน้าที่ของ ดร.คล็อก